{{::(trm.LanguageFlag || 'Språkflagga') + ' sv'}} {{::(trm.LanguageFlag || 'Språkflagga') + ' no'}} {{::(trm.LanguageFlag || 'Språkflagga') + ' en'}}
{{::trm.Cart}}
{{::trm.NumberOfArticles}} {{booking.Count}}
{{::trm.Sum}} {{booking.AmountToPayWeb | currency : siteCurrency}}

{{::tr.Hello || 'Hej'}} {{$parent.session.user.GreetingName}}!

{{$parent.session.user.BlockedReason}}
{{$parent.session.user.Email}}
{{days[day].Date}}
{{::tr.MaxNumPassBooked || 'Max antal pass bokade'}} {{::tr.TicketLocked || 'Spärrad biljett'}} {{::tr.TooManyMissedPasses || 'För många missade pass!'}}
{{::tr.NoPassbookingTicket || 'Du har inte någon passbokningsbiljett'}}

{{::tr.Information || 'Sammanställd information'}}

{{::trm.Current || 'Aktuella'}}:
{{session.ticket.UpcomingPassbookings}} {{::trm.of || "av" }} {{session.ticket.MaxUpcomingPassbookings}}
{{::trm.Missed || 'Missade'}}:
{{session.ticket.MissedPassbookingsCount}} {{::trm.of || "av"}} {{session.ticket.MaxNumberOfMissedPassbookings}}
{{::trm.Consumed || 'Förbrukade'}}:
{{session.ticket.PunchCardConsumed}} {{::trm.of || "av"}} {{session.ticket.PunchCardTotal}} {{::trm.Unlimited || 'Obegränsat'}}
{{::trm.ValidUntil || 'Giltig till'}}:
{{session.ticket.ValidTo}}
{{::trm.BookWithin || 'Bokas inom'}}:
{{session.ticket.PassbookDaysAhead}} {{session.ticket.PassbookDaysAhead != 1 ? (trm.Days || 'dagar') : (trm.Day || 'dag')}}
{{::tr.NoPassbookingTicket || 'Du har inte någon passbokningsbiljett'}}
{{::tr.LoginToSeePasses || 'Logga in för att se listan med bokningsbara pass'}}!
{{::tr.Filter || 'Använd filtreringen nedan för att lättare hitta pass'}}
{{::tr.Filter || 'eller filtrera på veckodag'}}
{{::tr.today || 'idag' }} {{::tr.tomorrow || 'imorgon' }} {{ currentDate }}
{{::tr.today || 'idag' }} {{::tr.tomorrow || 'imorgon' }} {{ day.Date }}
{{::tr.Cancelled || 'Inställt'}} {{::tr.full || 'Fullt'}} {{::tr.booked || 'Bokat'}} {{::tr.tooFarAherad || 'För tidigt i tiden för att kunna boka'}} {{::tr.started || 'OBS! Passet har startat'}} {{::tr.queued || 'Köat'}}, {{::tr.position || 'plats'}} {{pass.queue_place}}
{{::tr.restricted || 'Du kan inte boka detta pass '}}
{{pass.name}}
{{pass.object}}
{{pass.leader}}
{{pass.start}} Hela dagen
{{pass.minutes}} {{::tr.min || 'min'}}
{{pass.available - pass.left}} / {{pass.available}} {{::tr.isbooked || 'bokade'}}